Hvorfor går hun ikke bare?

truslser - partnervold

Spørsmålet har nok mange stilt, men de som gjør det står som oftest utenfor. De ser ikke innsiden av et voldelig forhold, de kjenner ikke frykten. Det som er synlig utenfra er blåmerkene, det flakkende blikket, unnskyldningene og skuespillet. Utvikler seg over tid Det er vanskelig å se frykten. Ikke bare for volden

Psykisk vold – Den usynlige volden

Vi vet alle hva vold er, det er noe som skjer daglig over hele verden. Fysisk vold og drap er en del av det daglige nyhetsbildet. Det er for øvrig variasjoner i voldens alvorlighetsgrad og det er variasjoner i hvordan volden utøves. I dette innlegget ønsker jeg å rette fokuset mot

Topp