Psykiske lidelser og lukkede trossamfunn

Hjelpekilden en organisasjon som jobber med støtte og hjelp til mennesker med erfaring fra lukkede trossamfunn. Vi har medlemmer fra rundt 18 ulike trossamfunn, og selv om det er store ulikheter, er det slående likheter på en rekke felt: Negativt gudsbilde I de fleste lukkede trossamfunn forholder den troende seg til en

Hva er emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse – Borderline

emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse

Mange lurer på hva det vil si å ha personlighetsforstyrrelser. Selv har jeg diagnosen emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse og har med det fått i oppgave fra psykolog å lese om dette. Her er et lite sammendrag av hva emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse er og hvordan det er å leve med. Hva er en personlighetsforstyrrelse? En

Topp