Selvmordsstatistikken er overrepresentert av menn

Ifølge folkehelseinstituttet skjer det til sammen over en million selvmord i verden hvert år. I Norge er tallet i gjennomsnitt 530, hvorav 150 er kvinner og i underkant av 400 er menn. Femhundre og tretti mennesker i Norge velger altså å forlate denne verden før deres tid er kommet. I tillegg finnes det mørketall da man ikke …

Selvmordsstatistikken er overrepresentert av menn Les mer »