psykiatrien

Til deg som jobber i psykiatrien: Lytt til pasienten

En lang innleggelse i psykiatrien kunne vært spart om de bare hadde stoppet opp, lyttet og behandlet meg med den respekten alle mennesker fortjener.