Anoreksi: –Når mat blir til en fiende

anoreksi

Anoreksi er en tilstand med forstyrrelse av eget selvbilde. Man ser seg selv som overvektig til tross for at kroppsvekten er lavere enn det som er normalt i forhold til høyden. Dette fører til ekstrem slanking og spisevegring for å redusere kroppsvekten ytterligere. Mange føler seg mindreverdige og/eller utilstrekkelige, og angst,

Blir du mobbet på skolen?

Det er viktig å ta tak i mobbingen hvis du blir mobbet på skolen. Barneombudet har  laget en fin og enkelt video der man får mye nyttig informasjon i løpet av få minutter. Videoen nedenfor tar opp det jeg har skrevet og sagt hele tiden til de som har sendt

Ha troen på deg selv

Uansett hvor mørk hverdagen din er. Uansett hvor mørk framtiden din ser ut, lov meg en ting:  Aldri mist troen på deg selv. Aldri tenk ''Dette kommer jeg aldri til å klare'' uansett hva du gjennomgår akkurat nå. Tenk heller ''Dette skal jeg virkelig klare!'' Hvis du gjør det, ligger

En historie til ettertanke

Alt var lykke den første skoledagen. Da rektoren leste oss opp en etter en var alle de små magene fulle av sommerfugler. Hvor var du da, Lille Amy? Etter en uke kom en ny jente...Hun var usynlig for oss. Vi måtte være snille, hun hadde ingen familie. Det var for sent å

Topp

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no