Malin Rysstad

Dette innlegget er sendt inn av Malin Rysstad. Hun ønsker å dele dette innlegget her på Psykmagasinet fordi hun ønsker et samfunn der vi ikke dømmer hverandre, men har forståelse. Selv kjenner hun til mange som har utfordringer som gjør det utfordrende å være blant andre i frykt for og ikke møte forståelse. – Jeg brenner for at ingen skal føle det ukomfortabelt å være som man ER, sier hun. Ønsker du å sende inn et leserinnlegg på psykmagasinet? Send mail til psykmagasinet@outlook.com

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no