Medisinering og bipolar lidelse

Medisiner har hatt stor innvirkning på livet mitt. Jeg har fått feil medisiner fra 2008 og helt til 2011, noe som førte til flere depresjoner enn jeg "normalt" ville hatt. Grunnen til at jeg først gikk på antidepressiva i noen år var fordi legene trodde at jeg bare var deprimert

Topp

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no