Nina Emilie Ørbech

Dette innlegget er skrevet av Nina Emilie Ørbech. Nina er 22 år og kommer fra asker. Nina Emilie fikk diagnosen bipolar lidelse som 19 åring og jobber hver dag med å lære å leve med denne psykdommen. Hun har et ønske om å hjelpe andre psykisk syke og pårørende og vise verden at det ikke er farlig å snakke om psykiatri. Besøk bloggen hennes på www.tankekjor.blogg.no

Kan du unngå å få en depresjon eller mani?

Bipolar lidelse er en diagnose hvor pasienten opplever depresjoner og manier. Depresjoner: trist, lei, tom, likegyldig, lite søvn og matlyst, ser på livet som tungt og vanskelig. Manier: Stikk motsatt, høy på livet, oversosial, prater fort og mye, mange gode ideer osv. Hva er det som kan utløse en depresjon-/manisk -episode? Utløsende faktorer for episodene …

Kan du unngå å få en depresjon eller mani? Les mer »

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no