Pauline Irene

Jeg interesserer meg for psykologi, livsfilosofi og selvutvikling. Jeg er 22 år og har gått på Akademiet videregående skole i Sandnes, der jeg blant annet har hatt fagene Psykologi 1 og psykologi 2. Jeg skriver om mange ulike aspekter av livet og håper at innleggene er med på å motivere og inspirere til å leve livet ditt til det fulle.

Personligheten din består av tre deler

Psykodynamiske teorier forklarer personligheten ut fra krefter (psykisk energi) og behov som påvirker atferden. Personligheten er dynamisk, og indre konflikter og motsetningsforhold former personligheten. Typiske motsetningsforhold er de mellom biologiske drifter og kulturens krav, mellom personlige behov og omgivelsene og mellom det bevisste og det ubevisste. Id, ego og superego Personligheten består av tre deler …

Personligheten din består av tre deler Les mer »

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no