Å ha et handikappet barn

Det å få et handikappet barn kan ofte være vanskelig og krevende. Dessuten er det mange ting vi ikke ser på som handikap, men en sykdom som for eksempel astma og allergi. I realiteten er dette et handikap og kan mange ganger være til hinder for at den som har det

Utredning for diagnoser

Det er flere måter å utredes på, men ingenting er skummelt/farlig. Det jeg synes var mest skummelt var å få diagnosen, men det også ble en befrielse for meg. Jeg visste jo at noe var galt. Les mer om det HER. Dersom du skal legges inn for utredning kan dette virke

Topp