Traumer Fra innsiden

Når fortidens traumer innhenter deg

Det vanskelige med traumer er at fortiden hele tiden innhenter deg. Gang på gang. Enten du vil eller ikke. Du kan «velge» å ikke la det styre deg. Ikke la

diagnoser og traumer Fra innsiden

Når livet blir et kaos av diagnoser og traumer

Vi barn kommer til verden med en fantastisk evne til å utvikle oss og modnes. Vi er for øvrig avhengig av å kunne knytte oss til omsorgsfulle voksne mennesker som

fra dag til dag Psykisk helse

Jeg må leve fra dag til dag, et lite skritt av gangen

Det vanskeligste med å være psykisk syk er denne uforutsigbarheten. Alt går fra dag til dag. Noen ganger, fra time til time. Altså er det helt umulig å kunne planlegge

fordommer mot psykisk sykdom Psykisk helse

Viktig å bryte med fordommer mot psykisk sykdom

De som ikke selv har opplevd psykiske lidelser på kroppen har forståelig nok vanskelig for å fatte hva det innebærer. Derfor er det viktig å være åpen rundt disse tingene,

Topp

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no