Helseangst og Coronavirus Angst

Helseangst og Coronavirus: En krevende tid å ha angst

Verden er i krise. Det tok litt tid før vi innså det her hjemme, men også her er vi nå i alarmberedskap. Dette påvirker oss på mer enn en måte.

selvmord Selvmord

Verdensdagen for forebygging av selvmord

10. september er verdensdagen for forebygging mot selvmord. En viktig markering av et stort samfunnsproblem. Et problem som på mange måter er et resultat av alvorlig psykdom som til slutt

Tankekjør Angst

Når hode oversvømmes av tankekjør

Tankekjør – Verden raser rundt meg. Alt faller i sammen. Jeg mister bakkekontakten. Bena plantes på jorda igjen, så mister jeg bakkekontakten...Igjen. Opp, ned, frem, tilbake. Redd, høy, lav, sint.

tilfriskning Psykisk helse

Når du blir diagnosen din og frykter tilfriskning

Når du er langvarig psykisk syk, så blir du vandt til å være i den tilstanden. Det blir på en måte din identitet. Da kan tilfriskning bli et like stort

Topp

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no