“Marie” var en voldelig ungdom som ingen så eller lyttet til

voldelig ungdom

I sommer ble Kristiansand rammet av en tragisk drapssak hvor en 17 år gammel jente ble drept, og en annen ung jente ble kritisk skadet. En 15 år gammel jente står bak disse grusomme handlingene, noe som har skapt reaksjoner i befolkningen; for det er ikke normalt at 15 år

Blir du mobbet på skolen?

Det er viktig å ta tak i mobbingen hvis du blir mobbet på skolen. Barneombudet har  laget en fin og enkelt video der man får mye nyttig informasjon i løpet av få minutter. Videoen nedenfor tar opp det jeg har skrevet og sagt hele tiden til de som har sendt

En historie til ettertanke

Alt var lykke den første skoledagen. Da rektoren leste oss opp en etter en var alle de små magene fulle av sommerfugler. Hvor var du da, Lille Amy? Etter en uke kom en ny jente...Hun var usynlig for oss. Vi måtte være snille, hun hadde ingen familie. Det var for sent å