Fanget i grepet til psykopaten

Psykopaten

Psykopater er mennesker som de fleste har møtt, men for noen har det vært et ubehagelig møte. Psykopaten skaper mye konflikter og vanskeligheter omkring seg. Og de mennesker som treffer psykopaten er ofte usikre, deprimerte eller fortvilte. Hverdagspsykopaten Det er ikke lett å fange opp hverdags psykopaten for fagfolk da psykopaten selv ikke

Topp

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no