Pårørende

«Brysomme» pårørende og portvokterne i helsevesenet

Å være prisgitt helsevesenet er krevende. Kanskje må en ha hjelp. Det betyr ikke at man nødvendigvis ønsker hjelpen, eller at hjelpen i det hele tatt kommer. Mens andre dager er heftige og hjelpebehovet er stort. Og det haster. Veien fra å være i vater til psykose kan for enkelte være ganske kort. I alle …

«Brysomme» pårørende og portvokterne i helsevesenet Les mer »

Pårørende

Ut fra “psyk” og tilbake til samfunnet – Betraktninger fra en pårørende

Merk at dette er sett fra utsiden og fra et pårørende perspektiv. En kan aldri vite hva et annet menneske tenker, eller hvordan vedkommende opplever livet. Skildringen er basert på sanne historier.  Vi er i august. Byen fylles av folk på flyttefot. Hvor enn man snur seg ser man folk komme bærende med flyttekasser. Store …

Ut fra “psyk” og tilbake til samfunnet – Betraktninger fra en pårørende Les mer »

bipolar - mani

Å hjelpe en som ikke vil ha hjelp – Når manien setter inn

Å være pårørende til en som er bipolar er å stå i en situasjon med mange oppturer og mange nedturer. Nedturen har man til felles, men oppturen er ofte forbeholdt den som er bipolar. For hvorfor skal man egentlig ha hjelp når man er manisk og/eller hypoman? Endelig har man blitt befridd for alt som …

Å hjelpe en som ikke vil ha hjelp – Når manien setter inn Les mer »

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no