sosial angst i et moderne samfunn

Sosial angst i et moderne samfunn

Etter en stund med sosial angst hvor du har fått opparbeidet deg ”trygge” rutiner. Så er det utrolig tungvindt når samfunnet og teknologien hele tiden skal motarbeide deg. Dermed kan det by på utfordringer når du har sosial angst i et moderne samfunn. I dag skal alt stort sett gå på teknologi. Alt skal være enklest […]

Sosial angst i et moderne samfunn Read More »