Psykisk vold; Den usynlige volden

Den usynlige volden

Vi vet alle hva vold er, det er noe som skjer daglig over hele verden. Fysisk vold og drap er en del av det daglige nyhetsbildet. Det er for øvrig variasjoner i voldens alvorlighetsgrad og det er variasjoner i hvordan volden utøves. I dette innlegget ønsker jeg å rette fokuset mot

Topp

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no