Psykiske lidelse

Sosial angstlidelse

Mitt liv med sosial angstlidelse

Sosial angstlidelse er den tredje mest utbredte psykiske lidelsen etter depresjon og alkoholavhengighet.  For rundt halvparten av dem som er diagnostisert med sosial angstlidelse synes en spesifikk traumatisk eller ydmykende sosial begivenhet å være assosiert med utbruddet eller forverring av lidelsen. Mitt liv med sosial angstlidelse Jeg har alltid vært veldig sjenert og veldig usikker.

Mitt liv med sosial angstlidelse Read More »