Tilhørighet, hva kan det være?

Noe av det viktigste for et menneske er å få kjenne på at du har en plass og at du kjenner på at du hører til noe. Tilhørighet handler derfor mye om å være en del av et fellesskap og et samfunn. Det handler også om å gi håp til hverandre. Det er viktig å ikke […]

Tilhørighet, hva kan det være? Read More »