Anerkjennelsen fra systemet

systemet-anerkjennelse

Når man vokser opp som barn av psykisk syke foreldre, blir man tidlig introdusert for systemet. Skolevesenet, barnevernet, helsevesenet, trygdekontoret, krisesenter og andre offentlige instanser. En vokser opp med denne vissheten om at systemet er der ute et sted og lurer i buskene. Noen av tingene systemet gjør, blir sett

Topp

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no