selvmord

Verdensdagen for forebygging av selvmord

10. september er verdensdagen for forebygging mot selvmord. En viktig markering av et stort samfunnsproblem. Et problem som på mange måter er et resultat av alvorlig psykdom som til slutt blir så overveldende at den som opplever det, ikke lenger orker å leve.

Dagens tall over selvmord er alt for høye, og jeg tror at økt kunnskap, økt forståelse og økt innsats og hjelpetiltak kan være med å få disse tallene ned. Men for at endring skal skje, er det viktig å heve sin røst, det er viktig med solidaritet og medmenneskelighet – da er markeringer som dette utrolig viktig for å minne oss på hvor alvorlig psykisk lidelse er og hvor viktig det er å strekke ut en hånd til andre.

Å si at psykisk sykdom ikke er dødelig, er helt feil

Årlig dør mellom 500 og 600 mennesker i Norge som følge av selvmord (fhi.no). Internasjonalt er tallene om lag 800 000 mennesker som dør som følge av selvmord, det vil si at hvert førtiende sekund, dør en person av selvmord på verdensbasis (who.com).

Sammenliknet med totalt folketall på jordkloden vår, er kanskje disse tallene små. Likevel er 800 000 mennesker som årlig tar sine egne liv et høyt antall mennesker. Det er altså her snakk om 800 000 mennesker som faktisk velger å forlate vår verden – det er altfor mange. Så kan vi jo smelle på selvmordsforsøk og mørketall og tallet ville nok økt betraktelig over mennesker som enten har dødd av selvmord uten at vi vet at det er snakk om selvmord, eller som har forsøkt å ta sitt eget liv, fordi livet av ulike årsaker blir uutholdelig.

Selvmord er et resultat av at du har gått alt for lenge med en indre smerte som du lenger ikke klarer å holde ut. Stockfoto/pixabay.com
Mange mener at selvmord er egoistisk

Men har du tenkt slik på det; At selvmord, det går mot alle menneskelige instinkter? Både dyr og menneskers største drivkraft og største instinkt er overlevelse. Vi er programmert til å overleve og dermed gjøre alt i vår makt for å kunne overleve potensielle farer. Det at noen da faktisk klarer å gjennomføre et selvmord – altså gå mot det sterkeste instinktet vi har iboende i oss og dermed ta sitt eget liv, det sier egentlig en hel del om hvor vondt denne personen har det og hvor lite han eller hun klarer å tenke rasjonelt over livet og hva eventuelt andre måtte føle om deres bortgang.

For den som tar selvmord, er det eneste utvei og de tror oppriktig at det er til det beste, både for dem selv, men også for alle rundt. Ens evne til å se egenverdien sin, er forduftet. De tror derfor at de gjør verden en tjeneste ved å ta sitt eget liv. Dermed blir det både kynisk og kunnskapsløst å kalle det for egoisme.

Selvsagt, som etterlatt føler man seg fortvilet. Sinne, frustrasjon og til og med hat kan oppstå og for den som blir etterlatt føles det ut som den mest egosentriske handlingen denne personen kunne gjøre. Det har jeg full forståelse for. Det jeg derfor mener, er at det på generelt grunnlag, når man snakker om folk man ikke kjenner som har tatt livet av seg, skriker ut om egosime, så tenker jeg at det blir helt feil.

Psykiske problemer er et økende problem i dagens samfunn

Om lag 30 prosent vil få en angstlidelse i løpet av livet (helsenorge.no). Og om lag 20-30 prosent vil oppleve å få en depresjon i løpet av livet, mens 6-12 prosent har en depresjon til enhver tid (modumbad.no – om depresjon). Angst og depresjon er altså de vanligste psykiske lidelsene. Men det finnes flere både alvorlige og mindre alvorlige psykiske lidelser, som for mange blir så overveldende og vanskelige å håndtere at det dessverre ender opp med selvmord. Du har også akutte livskriser som samlivsbrudd, økonomiske problemer etc. som fører til at mange tar selvmord, i tillegg til mobbing og andre traumer.

Uansett årsak, er fellesnevneren at smerten de går og bærer på er så vond, at de selv tror at eneste utvei er å dø.

Forskning har vist at selvmord forekommer oftere blant personer med depressiv lidelse, sammenlignet med den øvrige befolkningen. Enkelte oversikter har antydet at så mange som 1 av 5 med alvorlig depresjon tar sitt eget liv. (helsebiblioteket.no)

Det er også viktig å vite at selvmord ikke utelukkende utføres av mennesker man «kan se det på», eller som tydelig har problemer. Det er heller ikke slik at selvmord begås i psykose eller av personer med alvorlige sinnslidelser. Selv om alvorlige psykiske lidelser, som for eksempel bipolar lidelse eller schizofreni kan øke risikoen for selvmord.

Stockfoto/pixabay.com
Tiltak mot selvmord

I første rekke tenker jeg det er viktig å ha fokus på forebyggende arbeid, det vil si; Å hjelpe mennesker i ulike kriser før det går så langt at selvmord i det hele tatt blir et alternativ. Folk står i kø for psykologhjelp alt for lenge, og alt for mange får avslag, mennesker som egentlig er alvorlige syke, hvor resultatet i verste fall blir selvmord. Med andre ord trenger vi en stor opprustning av det psykiske helsevernet! I tillegg er økt kunnskap og forståelse for hva dette er, viktige elementer.

En suicide person ber heller ikke alltid om hjelp, eller tar imot den hjelpen de eventuelt skulle få, med en gang. Det betyr ikke at de ikke ønsker hjelp, men de er kanskje for syke til å ta det innover seg og de er for fastlåst i ønske om å slutte å lide, hvor eneste utvei synes å være døden. Derfor er det så viktig med kunnskap, forebygging og forståelse.

En vanlig myte om selvmord

Videre er det viktig å ta tegn og små «rop om hjelp» på alvor. En vanlig myte om selvmord er for eksempel at de som snakker om selvmord, eller som truer med å ta selvmord, ikke kommer til å gjøre det. Dette er et rop om hjelp og fra utsiden kan det virke både destruktiv og som et rop om oppmerksomhet. Noe det jo også er, men det gjøres fordi det er en måte å synliggjør sin egen desperasjon og egen smerte. Dermed er det viktig å ta alle trusler om selvmord, på alvor og kontakte helsepersonell som kan ta seg av denne personen.

Det kan også være skremmende og vanskelig å snakke om selvmord. Mistenker du at noen kan gå med tanken om å ta sitt eget liv er det ofte vanskelig å vite hva du skal si eller gjøre – kanskje tenker du at det beste er å ikke si noe i frykt for at det kan utløse noe hos personen du er bekymret for. Mens sannheten er at det er viktig å prate om. Mistenker du at noen går med selvmordstanker eller at de har det vondt; Spør rett ut om de tenker på å ta sitt eget liv, eller om de ønsker å ta sitt eget liv. Det å snakke om suicidale tanker og følelser kan faktisk redde liv. Derfor er det viktig å ta opp temaet for videre å søke om hjelp umiddelbart.

*De vanligste varseltegnene på selvmord er:
 • Prating om selvmord, døden, samt å skade seg selv: «Jeg skulle ønske at jeg aldri hadde blitt født», «Hvis jeg ser deg igjen…», «Det hadde vært bedre om jeg hadde vært død».
 • Anskaffelse av dødelige gjenstander: skytevåpen, piller, kniver, barberblad, tau etc.
 • Opptatthet med døden: skriver dikt eller historier om døden og voldelige hendelser.
 • Mangel på håp for framtiden: hjelpeløshet, håpløshet, «føle seg fanget». Tro at tilværelsen ikke vil bli bedre.
 • Selvbebreidelse og selvhat: verdiløshet, skyld, skam, samt tenke at en er en byrde.
 • Plutselig fokus på økonomiske forpliktelser: skrive testamentet, ordne med forsikringer, lån og bankinnskudd.
 • Ta farvel: uvanlige eller uforventede besøk til venner og familie. Ta på seg skylden eller be om unnskyldning for tidligere konflikter.
 • Isolasjon: ønsker å være alene og ikke ha kontakt med venner og familie.
 • Selvdestruktiv atferd: økt alkohol, medisin eller narkotikabruk. Ta unødig risiko i trafikken, i sosiale situasjoner, eller med tilfeldige sexpartnere.
 • En plutselig følelse av ro: en plutselig periode som inntreffer der personen etter å ha vært veldig deprimert og tidligere suicidal blir rolig, påtatt avbalansert og glad. Dette er et alvorlig tegn som kan indikere at beslutningen om å ta sitt eget liv har blitt tatt!
 • Sosial freidighet: uventede og upassende kommentarer som feks; «du har alltid vært så fin/kjekk/snill…», «du har en av de fineste rumpene jeg vet om…etc.». Dette er et alvorlig tegn som kan indikere at beslutningen om å ta sitt eget liv allerede er tatt!
  (*oslo-bypsykologene.no – depresjon og selvmord)

«I dag markerer vi Verdensdagen for selvmordsforebygging. I dag tenner vi et lys for alle vi mistet for tidlig, alle som trenger et lys i sitt mørke og for alle som bidrar til forebygging av selvmord » – Leve – landsforeningen for etterlatte ved selvmord. Foto:Stockfoto/pixabay.com

Min oppfordring er derfor

Tenk deg om før du drar en slutning om at valget om å ta sitt eget liv er egoistisk. Husk at det her er snakk om en person som er så desperat at han eller hun klarer å overvinne vårt sterkeste instinkt som er å overleve.

Vær oppmerksom på de rundt deg. Ikke vær redd for å spør rett ut om du mistenker eller frykter at noen i din nærhet har et ønske om, eller planer om å ta sitt eget liv.

Spre kunnskap, spre nestekjærlighet og forsøk så godt det går å være forståelsesfull for de som lider av psykiske problemer. Det er mulig å være respekterende og forståelsesfull, uten at du nødvendigvis forstår hvordan en person kan bli så syk.

Til deg som pårørende: Det er viktig å vite at det ikke er din feil. Uansett hva som skjer, og uansett hvor mye eller lite du føler at du har gjort, er det til syvende og sist den som tar livet av seg som tar det valget, selv om det er et valg som er gjort i deseprasjon og som følge av alvorlig psykdom. Det er viktig å vite at denne personen er alvorlig syk, og i mange tilfeller er det ingenting du som pårørende kunne gjort for å forhindre dette, dessverre.

Om DU er en av de som ønsker å ta ditt eget liv; Si det til noen, be om hjelp selv om du føler at alt er håpløst og ufikselig. Selv om du føler at du bare er en stor byrde til de rundt deg, så er du ikke det. De vil mye heller at du ber om hjelp, enn at du i desperasjon forsvinner ut av livene dems<3

Husk; Selvmord er en evig løsning, på et midlertidig problem. (Selv om dette problemet er aldri så lengevarende, så er det midlertidig)!

Hjelpetelefoner:

Helsenorge har laget en oversikt over hjelpetelefoner både for vokse og barn som du kan ringe. Denne oversikten finner du ved å trykke her.

Les også: Selvmordsstatistikken er overrepresentert av menn


Kilder:

Fhi.no – selvmord i norge

Who.com – suicidedata

Oslopsykologene.no – depresjon og selvmord

Helsebiblioteket.no – Uvisst hvor mange selvmord som skyldes bipolar lidelse

Modumbad.no – Fakta om depresjon

Helsenorge.no – angstlidelser

Rådet for psykisk helse – Angst

Nb. Tallene jeg referer til over selvmord, er en oversikt fra 2017. Tallene kan dermed ha endret seg noe.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

Del innlegget på:

------ Les også ------