Selvmord

Selvmordsstatistikken er overrepresentert av menn

Ifølge folkehelseinstituttet skjer det til sammen over en million selvmord i verden hvert år. I Norge er tallet i gjennomsnitt 530, hvorav 150 er kvinner og i underkant av 400 er menn. Femhundre og tretti mennesker i Norge velger altså å forlate denne verden før deres tid er kommet. I tillegg finnes det mørketall da man ikke

Selvmordsstatistikken er overrepresentert av menn Read More »

selvmordsforebygging

Åpenhet er et viktig tiltak for selvmordsforebygging

Ifølge Verdens Helseorganisasjon skjer det til sammen over en million selvmord i verden hvert år. I Norge er tallet rundt 500. Selvmord kan utløses av en tilsynelatende umulig og låst livssituasjon eller krise. Et voldsomt psykisk press, mobbing eller store, fysiske smerter. Også alkoholpåvirkning, rusmisbruk og abstinensplager, langvarig og dyp depresjon og alvorlig angst kan i

Åpenhet er et viktig tiltak for selvmordsforebygging Read More »