Påstand: En psykisk lidelse er noe medfødt

«Det kan virke som de gamle tradisjonene står sterkt, og vitenskapen spriker ofte i flere retninger når det gjelder spørsmål knyttet til psykiske lidelser. Likevel kommer det stadig ny og interessant forskning, som også sier mer om sammenheng mellom arv og miljø.

Påstand: En psykisk lidelse er noe medfødt Read More »