En historie til ettertanke

Alt var lykke den første skoledagen. Da rektoren leste oss opp en etter en var alle de små magene fulle av sommerfugler. Hvor var du da, Lille Amy? Etter en uke kom en ny jente…Hun var usynlig for oss. Vi måtte være snille, hun hadde ingen familie. Det var for sent å begynne etter en […]

En historie til ettertanke Read More »