Et nei, betyr nei!

Aldri la noen gjøre noe mot dere som dere ikke vil. Har du ikke lyst, så har du ikke lyst, og sier du nei, så har du faktisk sagt nei. Du trenger ikke å gi etter for mas, for ingen, absolutt ingen, har rett til å tvinge deg til noe

Blir du mobbet på skolen?

Det er viktig å ta tak i mobbingen hvis du blir mobbet på skolen. Barneombudet har  laget en fin og enkelt video der man får mye nyttig informasjon i løpet av få minutter. Videoen nedenfor tar opp det jeg har skrevet og sagt hele tiden til de som har sendt

Ha troen på deg selv

Uansett hvor mørk hverdagen din er. Uansett hvor mørk framtiden din ser ut, lov meg en ting:  Aldri mist troen på deg selv. Aldri tenk ''Dette kommer jeg aldri til å klare'' uansett hva du gjennomgår akkurat nå. Tenk heller ''Dette skal jeg virkelig klare!'' Hvis du gjør det, ligger